Tin tức

Dịch vụ in tranh công giáo - Tranhconggiao.net
Dịch vụ in tranh công giáo - Tranhconggi…

Chúng tôi có thư viện Tranh công giáo lớn, với rất nhiều tranh ảnh đẹp chất lượng  cao, phù hợp với nhu cầu in ấn thờ phụng của quí khách, Dịch vụ...

Nguồn gốc bức tranh Lòng Chúa Thương Xot - Tranhconggiao.net
Nguồn gốc bức tranh Lòng Chúa Thương Xot…

  Ngày 22/02/1931, tại tu viện Plock Thánh nữ Faustina đã được Chúa Giêsu hiện ra trong một thị kiến.   Trong nhật ký Thánh nữ có ghi: “Ðêm đó, tôi được nhìn...

Liên hệ: (08) 2200 5616
0909 086 339
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scroll To Top
Xin chào tôi có thể giúp bạn?